หจก. ไซเคิล คัลเจอร์ต้องการรับสมัครเพื่อนร่วมงานเพิ่มในหลายตำแหน่ง
หากท่านเป็นคนหนึ่งที่กำลังไขว่คว้าหาความท้าทายและประสบการณ์การทำงานที่แตกต่าง
ขอเชิญท่านยื่นประวัติและประสบการณ์การทำงาน พร้อม Portfolio มาได้ที่ cycleculture@yahoo.com หากผ่านการพิจารณาแล้ว
จะมีการติดต่อเพื่อขอนัดสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง

\